vila
"Led mina steg, som du har lovat,
låt ingen ondska få makt över mig."

(Ps 119:133)två
ovan där

"Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden."
(Kol 3:3)


adidas love

Så rinner tiden iväg... Så många saker man vill hinna med. Så många människor man vill träffa. Så många ord man vill säga. Så många fotografier man vill skapa. Så många böcker man vill läsa. Så många böner man vill be. Så.

RSS 2.0