öst


Stockholm


jobba jobba jobba

Den här sommaren jobbar jag.


får på rymmen

klotter

lastbil vid rödljus

rådjur

rådjur

trasig postbil


bro


Angeredsbron är vacker att se på.


Jag är fascinerad av broar, eller egentligen av att man kan bygga broar. En stock över en bäck i skogen uppväcker inget intensivt intresse hos mig men däremot stora broar.

sommarkväll

RSS 2.0